Captain's Spices
Captain's Spices
100% ПРИРОДЕН САЙТ
 
Съоръжения

Нашите съоръжения се намират в покрайнините на град Атина и по-точно в района Хамомилос, Ахарнес, на собствена площ от 3000 кв.м., където се помещават както централните ни офиси, така и производствената база.

Разполагаме с най-модерните и съвременни съоръжения в тази категория, а нашият производствен капацитет в момента е най-големият в района на Балканите.