Captain's Spices
Captain's Spices
100% ПРИРОДЕН САЙТ
 
Гарантиране на качеството

АТ. ЙОТИС АД следва строгите международни стандарти на всички етапи на производство. Всички суровини се подлагат систематично на лабораторни анализи преди и след етапа на производството, така че да се гарантира отличното качество на продукта. Свръхмодерните производствени съоръжения на компанията функционират в съответствие с всички процедури и правила за безопасност и здравословни условия на строгото европейско законодателство за храните. Компанията прилага системата H.A.C.C.P. (Hazard Analysis of Critical Control Points) и стандартите ISO, сертифицирани от TUV Hellas (член на организацията TUV Nord Group) за системата за управление на безопасността на храните, с която разполага (ΕΝ ISO 22000:2005) и системата за управление (EN ISO 9001:2008).