Captain's Spices
Captain's Spices
< ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Όροι Χρήσης

Η Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε., λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν της την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της, καθώς και των πελατών της. Για τους επισκέπτες η ιστοσελίδα έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους να μην αφήνουν αναγνωριστικά στοιχεία ή προσωπικά δεδομένα. Από τη στιγμή που οι ίδιοι αποφασίσουν να προμηθεύσουν την Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. με τα δικά τους προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία με τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν, θα θέλαμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης της ιστοσελίδας, ο διακομιστής της Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. συλλέγει βασικές πληροφορίες χρήστη που περιλαμβάνουν το ISP domain του επισκέπτη, την χρονική στιγμή που συνδέθηκε με την ιστοσελίδα καθώς και τις συγκεκριμένες σελίδες τις οποίες επισκέφθηκε. Δεν αποθηκεύεται η email διεύθυνση του επισκέπτη, ούτε συγκρατούνται στοιχεία για άλλες σελίδες τις οποίες ο χρήστης έχει επισκεφθεί.

Οι βασικές πληροφορίες χρήστη που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της διαδικτυακής κίνησης καθώς και για την βελτίωση των περιεχομένων της ιστοσελίδας της Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε.

Σημειώστε ότι η ιστοσελίδα της Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία προσφέρονται από άλλες, εξωγενείς εταιρείες. Η ιστοσελίδα με την οποία θα συνδεθεί ο επισκέπτης, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει ότι η εισαγωγή του σε αυτό πραγματοποιήθηκε διαμέσου της Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε.

Τα επικοινωνιακά στοιχεία του πελάτη χρησιμοποιούνται για την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών εκ μέρους της Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε., αναφορικά με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη της υπηρεσίας που έχει επιλέξει ο επισκέπτης.

Η Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. δεν πουλά ή ενοικιάζει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της σε τρίτους. Η Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. θα γνωστοποιήσει δεδομένα των πελατών της μόνο εάν θεωρηθεί αναγκαίο στις περιπτώσεις: επικοινωνίας ή αναγνώρισης προσώπων που αποδείχτηκε ότι βλάπτουν ή επιχειρούν να βλάψουν την Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. ή τους πελάτες της, απάντησης σε κλήσεις, νομικών διαδικασιών, δικαστικών εντολών. Επιπρόσθετα η Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. δεν αποκαλύπτει σε τρίτους τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της. Η Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. θα γνωστοποιήσει τα περιεχόμενα των emails και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των πελατών της μόνο εάν θεωρηθεί αναγκαίο στις περιπτώσεις: απάντησης σε κλήσεις, νομικών διαδικασιών, δικαστικών εντολών, προστασίας νομικών δικαιωμάτων της Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. και των πελατών της, ακούσιας εξασφάλισης περιεχομένων που σχετίζονται με τη διάπραξη εγκλημάτων. Παρ' όλα αυτά η Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. θα εξετάσει, διαγράψει ή εμποδίσει την πρόσβαση στις επικοινωνίες που ενδεχομένως βλάψουν την εταιρεία, τους πελάτες της ή τρίτα πρόσωπα. Οι λόγοι για τους οποίους η Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. θα ενεργήσει κατ' αυτόν τον τρόπο αναφέρονται στην πραγματική ή πιθανή παραβίαση των Όρων Χρήσης υπηρεσιών της Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε.

Παρακαλώ σημειώστε ότι η Αθ. Γιώτης Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει κατά την κρίση της, ανακοινώσεις και σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες της.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας:
Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της AΘ. ΓΙΩΤΗΣ AEBE και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα ή διαμορφωμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, μέρους, συνόλου ή περίληψης των ως άνω δικαιωμάτων χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της ΑΘ. ΓΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα βιομηχανικής και/ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της ΑΘ. ΓΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να θεμελιώνει προσβολή και να οδηγήσει σε νόμιμες κυρώσεις.

 

Η αναδημοσίευση του περιεχομένου επιτρέπεται μόνο εάν πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 

- Οι ενότητες περιεχομένου που αναδημοσιεύονται πρέπει να παραμένουν αναλλοίωτες σε σχέση με το πρωτότυπο περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η διαστρέβλωση του περιεχομένου με την αλλαγή μεμονομένων λέξεων ή φράσεων.
- Σε περίπτωση αναδημοσίευσης τμήματος ή ολόκληρης ενότητας περιεχομένου που προέρχεται από τον παρόντα ιστότοπο, ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου στον οποίο γίνεται η αναδημοσίευση οφείλει να παρέχει, στην ίδια σελίδα με το αναδημοσιευμένο περιεχόμενο, σύνδεσμο (link) προς τον δικτυακό τόπο captainspices.gr, αναφέροντάς τον ως πηγή. Ο σύνδεσμος αυτός μπορεί να είναι είτε ο http://www.captainspices.gr είτε η ακριβής διεύθυνση (URL) της σελίδας του captainspices.gr από την οποία αναδημοσιεύτηκε το περιεχόμενο. Ο τίτλος του παρακάτω συνδέσμου πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι «Μπαχαρικά και βότανα Captain's» (χωρίς τα εισαγωγικά).

 

Στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων, η εταιρεία "ΑΘ. ΓΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ" διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά εναντίον των ιδιοκτητών και διαχειριστών των δικτυακών τόπων οι οποίοι αναδημοσιεύουν το περιεχόμενο του captainspices.gr χωρίς έγγραφη άδεια.

 

Για οποιαδήποτε παρατήρηση/διευκρίνηση, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το email webmaster@captainspices.gr.