Captain's Spices
Captain's Spices
100% ПРИРОДЕН САЙТ
 
Развитие

През последните четири десетилетия продуктите Captain’s спечелиха доверието на потребителите чрез:


  • отличното им качество
  • постоянния и непрекъснат качествен контрол, на който са подложени
  • създаването на нови, уникални- иновативни продукти с цел да отговарят на все по-нарастващите нужди на потребителите
  • значителните инвестиции в изследванията и технологиите


Развитието на АТ. ЙОТИС АД през последните години е значително, както в Гърция, където компанията държи най-големия пазарен дял, така и в чужбина, където предлагането на продуктите Captain’s се извършва или чрез собствени фирми от групата, или чрез бизнес партньори.